Sau tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế, Việt Nam vẫn có tiềm năng chuyển đổi số cao, ít rủi ro và đơn giản hơn nhiều quốc gia nhờ các lợi thế nội tại. Theo số liệu thống kê của We Are...
Nhiều người phải dựa vào hướng dẫn trên diễn đàn để sửa lỗi Android Recovery cho smartphone Samsung dòng Galaxy A và J, trong khi hãng chưa đưa ra chỉ dẫn.  Một hệ thống sửa chữa điện thoại lớn ở TP HCM hôm nay ghi...