Quản trị Website

Quản trị Website: là Giải pháp giúp Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, không cần phải tuyển dụng thêm Nhân viên vào để Quản trị. Thay vì Doanh nghiệp phải bỏ ra số tiền là 8 triệu/1tháng thuê Nhân viên Quản trị Website, thì đến với Nguyễn Gia bạn chỉ cần trả 5 triệu đồng/1tháng bao gồm các công việc như:

  • Cập nhật giá cả của sản phẩm trên Website của bạn.
  • Viết 1 bài viết trên Website mỗi ngày, để Website luôn luôn mới.