SEO Website

SEO Website: là Giải pháp giúp Doanh nghiệp tiếp cận nhanh với khách hàng nhờ Google Search. Bạn cứ nghĩ nếu có một ngày khi Khách hàng tìm kiếm trên công cụ Tìm kiếm Google và gõ “Từ khóa” mà thấy xuất hiện thông tin Doanh nghiệp của bạn nằm trên TOP 10 Google thì thế nào nhỉ, điều đó đồng nghĩa với việc là Khách hàng có khả năng tiếp cận với bạn rồi đó.

Đến với Nguyễn Gia thì bạn chỉ cần bỏ ra 5 triệu/1tháng, công việc bao gồm:

  • Viết 1 bài viết trên Website của bạn mỗi tuần 3 ngày.
  • Viết 1 bài viết trên Fanpage Facebook của bạn mỗi tuần 3 ngày.